Använd gärna nedanstående formulär för att skicka synpunkter eller frågor till Hadeda. Vår hantering underlättas om ärende anges nedan.

Namn:

Företag:

Telefon:

E-post adress:

Ärende:

Fråga/synpunkt: